سرویس مطبوعات

روزنامه های امروز کابل

صفحه نخست روزنامه های امروز کابل/ ۱۷ عقرب

روزنامه‌های چاپ امروز کشور تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون تأکید رئیس مجلس سنا بر مشخص شدن تاریخ انتخابات، اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد پایان جنگ با طالبان و تفرقه شبه نظامیان طالبان در زابل، اختصاص داده‌اند.

روزنامه های امروز کابل

تصویر صفحه نخست روزنامه های امروز کابل/ ۱۶ عقرب

روزنامه‌های چاپ امروز کشور تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون بررسی زندگی «خشانه» زن تازه سنگسار شده، سیاست آلمان در قبال مهاجران افغانستانی و انتصاب قانونی به عنوان رئیس شورای عالی صلح، اختصاص داده‌اند.

روزنامه های امروز کابل

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز کابل/ ۸ میزان

روزنامه‌های چاپ امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون اظهار نظر عبدالله در مورد نابودی شبکه حقانی، خاموشی دولت در برابر جنایات طالبان و اظهارات غنی در مورد قندوز اختصاص داده‌اند.

روزنامه های امروز کابل

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز کابل/ ۷ میزان

روزنامه‌های چاپ امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعات همچون سقوط قندوز، اظهارات رئیس پارلمان در مورد نبرد شهر قندوز و احتمال دست داشتن والی قندوز با طالبان، اختصاص داده‌اند.

روزنامه های امروز کابل

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز کابل/۳۱ سنبله

روزنامه‌های چاپ امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون چالش‌های دولت وحدت ملی، افراط‌گرایی دینی در مدارس غیررسمی و انتقاد فعالان مدنی بلخ از خاموشی دولت در برابر طالبان اختصاص داده‌اند.

روزنامه های امروز کابل

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز کابل/ ۲۲ سنبله

روزنامه‌های چاپ امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون اظهارات رئیس پارلمان در مورد تذکره های الکترونیک، تحلیل‌هایی در مورد ناامنی‌ها و بررسی تاثیر حوادث یازدهم سپتامبر بر کشور اختصاص دادند.

روزنامه های امروز کابل

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز کابل/۱۶ سنبله

روزنامه‌های چاپ امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون ادامه اعتراضات به عملکرد پاکستان، اظهارات معاون‌ اول مجلس‌ سنا در مورد عدم توزیع شناسنامه‌های هوشمند و کمک رهبر کاتولیک‌های جهان به مسلمانان اختصاص داده‌اند.

روزنامه های امروز کابل

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز کابل/ ۱۵سنبله

روزنامه‌های چاپ امروز افغانستان تیترهای یک و صفحه‌های نخست خود را به موضوعاتی همچون اجلاس بین‌المللی کشور‌های کمک کننده به افغانستان در کابل، اظهارات رئیس جمهور پیشین در مورد حکومت و تعهدات غنی در نشست ریکا اختصاص دادند.

روزنامه های امروز کابل

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز کابل/۱۱ سنبله

روزنامه‌های چاپ امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعات همچون تأکید آلمان بر دوستی با افغانستان، نشست رئیس جمهور با علمای دینی و اظهارات پاکستان مبنی بر انحلال گروه حقانی، اختصاص داده‌اند.

روزنامه های امروز کابل

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز کابل/ ۱۰ سنبله

روزنامه‌های چاپ امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون بازداشت عاملان حملات اخیر کابل، تشکیل شورای‌ دفاع از سوی سران‌جهادی و اظهارات مسئولان اتاق‌های تجارت در مورد راه‌ لاجورد، اختصاص داده‌اند.