سرویس دین و اندیشه

ناگفته هایی از زندگی امام سجاد علیه السلام

تصویری که از امام سجاد علیه السلام در اذهان ما ساخته شده است، امامی بیمار و ناتوان است که تنها کار او، گریه است. در حالی که پرده های ذکر شده از زندگانی آن امام، برای ما روشن می سازد که این تصویر تفاوت بسیاری با واقعیت دارد.

سقوط قندوز و سکوت معنا دار شورای علما

سکوت شورای علمای افغانستان، برای هم‌میهنان گمراه کننده است. شورای علمای افغانستان یک «شورای فرمایشی» بوده و این شورا هیچ استقلال و حق رأی‌یی ندارد و قادر نیست که تفسیر مستقل و روشنی از دین ارایه کند.