سرویس دین و اندیشه

کرزی

حامد کرزی: جهان اسلام افغانستان را یاری دهد

وی در حضور نمایندگان ۱۰۰ کشور، با بیان اینکه مردم افغانستان ۴۰ سال است از جنگ رنج میبرند، از امت اسلامی درخواست کرد به روند برقراری صلح در افغانستان کمک کرده تا درگیری ها به پایان رسیده و صلح برقرار گردد.