سرویس بین الملل

معاون رئیس۱ پوهنتون امریکا به سبب دروغگویی وظیفه‌اش را از دست داد

به گزارش خبرگزاری اطلس, سرگیو گارسیا معاون پوهنتون دولتی طب نیویارک بعد از آن از وظیفه استعفا داد که یک روزنامه بیانات او را در مورد یک انفجار در افغانستان و هم‌چنان ادعای او را که گویا از سوی وزیر خارجه سابق امریکا کالین پاول به وظیفه استخدام شده‌است، به سؤال رو‌به‌رو نمود.

رئیس جمهور ترکیه:تهدید کشورهایی هستند که ۱۵ هزار کلاهک هسته ای دارند

آقای اردوغان گفت: «کسانی که بیش از ۱۵ هزار کلاهک هسته ای دارند، تهدیدی برای جهان هستند.» اشاره اردوغان به تقریبا تعداد کل کلاهک‌های هسته‌ای در جهان است که بیشتر آنها در اختیار ایالات متحده آمریکا و روسیه قرار دارد.

جناح‌بازی و حلقه‌گرایی میان نیروهای امنیتی

برکناری جنرال مراد از سمت معینیت امنیتی وزارت امور داخله نشان‌دهندهٔ آن است که اختلاف‌های جدی در رهبری نیروهای امنیتی وجود دارد. در درون وزارت‌خانه‌های قوای مسلح حلقه‌ها تشکیل شده‌است و هر بلند‎‌پایه‌ای تلاش می‌کند برای خودش یک حلقه بسازد. این حلقه‌ها بعداً رو در روی هم قرار می‌گیرند و مشکل می‌آفرینند. هر کدام این حلقه‌ها خودشان را به یک جناح سیاسی وابسته می‌دانند و با همدیگر تضاد منافع دارند. به دلیل وجود همین اختلاف‌ها و حلقه‌ها است که کار وزارت‌خانه‌های قوای مسلح چندان مؤثر نیست. دیده می‌شود که گاهی لوژستیک در یک نقطه مشکل پیدا می‌کند، در جای دیگر نیروی کمکی نمی‌رسد، در جای دیگر مشکل دیگری خلق می‌شود و هیچ نشانه‌ای از مدیریت و رهبری سالم به چشم نمی‌خورد

اسلام آباد: افغانستان پناهگاهی برای تروریستهایی است که سبب ناامنی در پاکستان می شود

سازمان مبارزه با تروریسم پاکستان در گزارشی اعلام کرد که خاک افغانستان پناهگاهی تروریست هایی است که سبب ناامنی در این کشور می شوند. در این گزارش به ۴ عملیات تروریستی سال گذشته اشاره شده است که ادعا شده در افغانستان طرح ریزی شده بوده است.