سرویس بین الملل

دیپلمات: عربستان به دنبال تفرقه اندازی میان طالبان است

در ماه‌های اخیر، عربستان از طریق وارد کردن فشار دیپلماتیک به حامیان بین‌المللی طالبان، به برنامه آمریکا برای به انزوا کشیدن طالبان کمک کرده است؛ این کشور همچنین همکاری‌هایی با واشنگتن داشته است تا بتواند نیروهای میانه‌رو طالبان را به جدا شدن از این سازمان شبه‌نظامی ترغیب کند.