سرویس بین الملل

lewrockwell: احتمال حمله گسترده آمریکا با مشارکت اسرائیل و عربستان علیه ایران

یک پایگاه آمریکایی در گزارشی نوشته است وزارت دفاع آمریکا در حال برنامه ریزی یک حمله گسترده با مشارکت اسرائیل و عربستان علیه ایران است. در ادامه این گزارش گفته شده بر اساس این طرح بیش از ۲۳۰۰ حمله هوایی علیه اهداف استراتژیک ایران راه اندازی می شود.

احتمال حبس و جریمه برای دختر سویدنی که سعی داشت مانع اخراج پناهجوی افغان شود

الین ارسون یک دختر جوان سویدنی روز دوشنبه در شهر گوتنبورگ به دلیل اعتراض به اخراج یک پناهجوی افغان از این کشور، کمربندهای ایمنی خود را در هواپیما نبست. اکنون گفته می شود که این دختر ممکن است با جریمه و حبس روبرو شود.