سرویس بین الملل

مقام هندی خواستار حمله محدود به پاکستان شد

یک مقام سابق و رهبر یک حزب در هند از دولت این کشور خواسته است تا یک حمله محدود علیه پاکستان انجام دهد تا یک درس واقعی به پاکستان داده شود و این کشور دیگر جرات شلیک گلوله به خاک هند را نداشته باشد.