سرویس امنیت و حوادث

هراس آوارگان غزنی از بازگشت به خانه‌های‌شان

با وجود اطمینان دولت از امنیت ولسوالی های «مالستان» و «جاغوری» عده زیادی از بیجاشدگان این دو ولسوالی از بازگشت به محل زندگی خود هراس دارند و فقط تعداد اندکی از خانواده ها به مناطق اصلی خود بازگشته اند.