سرویس امنیت و حوادث

فرمانده جدید پلیس غزنی منصوب شد

بر اساس اعلام وزارت داخله، غلام‌داود تره‌خیل فرزند غلام‌صدیق؛ فرمانده زون ساحوی ۵۰۵ پولیس، به عنوان فرمانده جدید پلیس غزنی، منصوب شده است.