سرویس امنیت و حوادث

حمله مهاجمان مسلح بر ساختمان معارف ولایت ننگرهار

گزارش ها از ولایت ننگرهار حاکی از آن است که چندین مهاجم مسلح بر ریاست معارف این ولایت حمله کرده اند که گفته می شود، چند تن از این مهاجمان از پای درآمده است، اما تاکنون از تلفات احتمالی این حادثه خبری در دست نیست.