سرویس امنیت و حوادث

برچیدن پاسگاه های پولیس/ خوب یا بد؟؟

تصمیم وزارت داخله برای برچیدن پاسگاه‌های پولیس از سطح شهر کابل و افزایش گزمه‌های سیار به منظور مبارزه با جنایتکاران و عوامل برهم‌زننده نظم شهری، در ذات خود ستایش‌برانگیز و دارای امتیازات زیادی است؛ اما به نظر می‌رسد عملیاتی‌سازی این طرح، از جهاتی ناپخته و نابه‌هنگام است.