سرویس امنیت و حوادث

جنرال اسکات میلر: در صورت خروج آمریکا از افغانستان، این کشور وارد جنگی عمیق خواهد شد

جنرال اسکات میلر فرمانده نظامی آمریکا که قرار است که به عنوان فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گماشته شود، می گوید که در صورت خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه های تروریستی دوباره منسجم خواهد شد و این کشور را وارد جنگی عمیق تر خواهد کرد.

رهبر جدید طالبان پاکستانی انتخاب شد

رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بعد از کشته شدن، ملافضل الله سرکرده گروه طالبان پاکستانی در شرق افغانستان، اکنون این گروه رهبر جدید خود را انتخاب کرده اند.