سرویس امنیت و حوادث

حمله راکتی طالبان به میدان هوایی بگرام

دیشب طالبان از روستای قلعه نصروی ولسوالی بگرام دو موشک به سوی میدان هوایی بگرام پرتاب کردند که پیش از رسیدن به هدف از سوی نیروهای خارجی خنثی شد و تلفات در پی نداشت

حمله طالبان به شاهراه هرات_قلعه نو

سخنگوی فرماندهی پلیس بادغیس می گوید: این حمله در کوتل بند سبزک منطقه لامان واقع در شاهراه هرات – قلعه نو رخ داده که در پی آن چهار کشته و شش زخمی برای طالبان به بار آورد.