سرویس امنیت و حوادث

جهادالنکاح داعش این بار در ولایت جوزجان!

داعش که همیشه به اعمال خشونت آمیز و خلاف عفت مشهور است، اکنون گزارش می شود که در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان زنان شوهر دار و دختران را با خود برده اند و به آنها تجاوز جنسی کرده است.

لیبراسیون: فرانسه اخیرا اخراج پناهجویان را متوقف کرده است

روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه در گزارشی در مورد اخراج مهاجران افغانستانی از کشورهای اروپایی نوشت که در حالی که جنگ در افغانستان جریان دارد، اکثر کشورهای اروپایی این مهاجران را اخراج می کند، اما فرانسه چندماهی است که اخراج پناهجویان را متوقف کرده است.

عقب نشینی از مناطق کم جمعیت، استراتژی یا اعلام ناتوانی؟

بعد از نشر یک گزارش از سوی یک رسانه ی آمریکایی در مورد، عقب نشینی نیروهای دفاعی افغانستان از مناطق دورافتاده، اکنون بسیاری از کارشناسان و مردم می گویند که این موضوع ناتوانی حکومت افغانستان با وجود حضور ۱۷ ساله آمریکا در افغانستان به شمار می آید.