سرویس اقتصاد

تمایل ناروی برای همکاری در بخش مدیریت آب با افغانستان

رئیس جمهور غنی که برای اشتراک در نشست ناتو به بروکسل رفته است با ایرنا سولبرگ صدراعظم ناروی دیدار و بروی مسایل مختلف بحث و تبادل نظر کرد. در این دیدار صدراعظم ناروی گفت که کشورش آماده است تا در عرصه مدیریت آب با افغانستان همکاری کند.

روزنامه الرای: در صورت مسدود شدن تنگه هرمز بوسیله ایران، قیمت نفت به ۳۰۰ دالر در هر بشکه می رسد

در پی تهدید ایران مبنی بر مسدود کردن تنگه هرمز در صورت منع صادرات نفت ایران، یک روزنامه کویتی نوشت که اگر این مسیر ترانزیت نفت به بازارهای جهانی مسدود شود، قیمت نفت به بیش از ۳۰۰ دالر در هر بشکه خواهد رسید.