سرویس اقتصاد

افزایش قیمت‌ مواد غذایی در ماه رمضان (غزنی)

شماری از شهروندان غزنی در مصاحبه با خبرنگاران از افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان در شهر غزنی خبر می دهند. زکریا از شهروندان غزنی در این مورد گفت که قیمت ها به‌خصوص قیمت مواد غذایی در ماه رمضان مثل سال های قبل در شهر غزنی افزایش یافته است.