سرویس اقتصاد

مقایسه معاش معلم ها در افغانستان با چند کشور دیگر

در حالی که معلمی به عنوان یک شغل پرمسئولیت در اکثر کشورهای جهان به شمار می آید، اما در افغانستان به این شکل نیست. اکثر معلمین در افغانستان بدون توجه به رشته ی تحصیلی در مکاتب استخدام می شود و همچنان میزان معاش معلم ها در افغانستان با سایر کشور بسیار متفاوت است.

غنی: ولایت بادغیس به ولایت مترقی مبدل خواهد شد

رییس‌جمهور اشرف غنی با سفر به ولایت بادغیس، پروژه برق وارداتی ترکمنستان به این ولایت را رسمآ افتتاح کرد. او در مراسم افتتاح این پروژه گفت که این ولایت با داشتن سرمایه های فراوان به خصوص سرمایه بشری، به ولایت مترقی مبدل خواهد شد.