سرویس اقتصاد

ولایت بلخ، مرکز ثقل تجاری و سیاسی کشور است

محمودی: با سلام و وقت بخیر، شورای علمای شعیه با نگرانی از آسیب دیدن مردم در مراکز توزیع تذکره و ثبت‌نام رأی‌دهندگان اعلامیه‌ای را صادر کرده بود؛ زیرا آنان این نگرانی را داشتند که بازهم ممکن است بر مردمی با قومیت خاص حمله شود؛ ولی ما شاهد آن بودیم که حکومت نیز حوزه چهارم امنیتی را برای تأمین امنیت آنان ایجاد کرد.

معادن افغانستان منبعی برای در آمد گروه داعش

نیک دونووان، رئیس گروه مدافع حقوق بشر شاهد جهانی می گوید مصرف کنندگان امریکایی و اروپایی، ناخواسته گروه های تندرو را در افغانستان تامین مالی می کنند. آقای دونووان خواهان بررسی قویتر واردات شد.