سرویس اقتصاد

موافقتنامه پروژه تغییر نمای اطراف دریای کابل در ارگ امضا شد

موافقت نامه پروژه تغییر نمای اطراف دریای کابل به امضا رسید. این موافقت نامه با کمک کشور آلمان در راستای بهبود وضعیت و احیای زیرساخت های اجتماعی شهر کابل میان سرپرست وزیرات مالیه و شارژدافیر سفارت آلمان در کابل در حضور رئیس جمهور و رئیس اجرایی به امضا رسید.