سرویس اقتصاد

رئیس جمهور غنی عازم سوئیس شد

این نشست دو روزه، با حضور وزرای خارجه ۶۲ کشور و نمایندگان ۳۵ نهاد تمویل کننده حکومت افغانستان فردا در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، کار خود را آغاز مینماید.