سرویس اقتصاد

ازبکستان سهولت‌های صادراتی رابرای بازرگانان کشور فراهم ساخته‌است

وزارت زراعت و آبیاری، روز سه‌شنبه (۱۸ ثور) در نشستی‌که به‌هدف بررسی فرصت‌ها و چالش‌ها فراراه صادرات فرآورده‌های کشاورزی کشور به بازارهای خارجی راه‌اندازی شد، می‌گوید که ازبکستان با ایجاد سهولت‌های بسته‌بندی و سردخانه‌ها در شهر ترمز، تلاش دارد که به بازرگانان افغانستان کمک کند.

عربستان با ۶۹/۴ میلیارد دالر سومین بودجه نظامی جهان را در اختیار دارد

به گزارش موسسه بین المللی پژوهش صلح استکلهم هزینه های نظامی جهان در سال گذشته میلادی به بیشترین میزان خود از دوران جنگ سرد رسیده، که عربستان سعودی با هزینه کردن حدود ۷۰ میلیارد دالر سومین بودجه نظامی جهان را در اختیار دارد.