سرویس اقتصاد

عربستان با ۶۹/۴ میلیارد دالر سومین بودجه نظامی جهان را در اختیار دارد

به گزارش موسسه بین المللی پژوهش صلح استکلهم هزینه های نظامی جهان در سال گذشته میلادی به بیشترین میزان خود از دوران جنگ سرد رسیده، که عربستان سعودی با هزینه کردن حدود ۷۰ میلیارد دالر سومین بودجه نظامی جهان را در اختیار دارد.

شین هوا: طرح دالان اقتصادی چین، افغانستان و پاکستان فرصتی برای احداث زیر ساخت ها در افغانستان است

خبرگزاری شین هوا به نقل از مقامات این کشور گزارش داده است که طرح اقتصادی بزرگ چین، در مورد راهروی اقتصادی چین، افغانستان و پاکستان فرصتی است برای احداث زیرساخت ها در کشور جنگ زده افغانستان.

ایران در سال گذشته خورشیدی به عنوان بزرگترین شریک تجاری افغانستان شناخته شد

خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان می گوید در سال گذشته خورشیدی ایران حدود ۲ میلیارد دالر به افغانستان صادرات داشته است. که در این سال، ایران به عنوان بزرگترین شریک تجاری افغانستان شناخته شده است.