سرویس اجتماعی

پیمان نامه بی مصرف

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین که خود، با حمایت آمریکا سیزده سال در سمت ریاست جمهوری قرار گرفت، در آخرین سال حضورش در ارگ ریاست جمهوری، از امضای پیمان امنیتی با آمریکا سر باز زد و این پیمان را خیانت به منافع ملی افغانستان دانست.

۳۶ عضو طالبان در بغلان کشته شد

قول اردوی ۲۰۹ شاهین می گوید که در عملیات نیروهای ارتش در مناطقی از این ولایت تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است. گفته می شود در این عملیات ۳۶ جنگجوی طالبان کشته شده است.