سرویس اجتماعی

ازبکستان ۳ هزار تن گندم به افغانستان کمک کرد

ازبکستان سه هزار تن گندم را به افغانستان کمک کرده است، این محموله گندم که به بندر حیرتان رسیده است، قرار است به کسانی که از خشکسالی و سیلاب در ولایت های شمالی آسیب دیده اند، توزیع شود.