سرویس اجتماعی

رئیس اجرایی به ایتالیا رفت

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برای اشتراک در اجلاس سالانه‌ی هیئت اجرایی برنامه‌ی جهانی غذا به نمایندگی از افغانستان و تأیید برنامه‌ی استراتیژیک کشور برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ از سوی برنامه‌ی جهانی غذا وارد ایتالیا شد.

صلح؛ از پروسه تا پروژه

صلح نیاز مبرم مردم افغانستان است. چهل سال است که این مردم، با تحمل رنج‌های فراوان و رنجور و خسته، به‌دنبال روزنه صلح در این کشور می‌باشند؛ تا در سایه درخت آرامش‌بخش صلح، نفس بکشند؛ اما صلح، با اهتزاز و جولان‌گری پرچم طالبان صلح نیست، سراب است.