سرویس گالری

گزارش تصویری/ به آتش کشیدن مسجد و تعدادی از خانه های مردم در شرق عربستان توسط نیروهای امنیتی

نیروهای امنیتی رژیم سعودی پس از گذشت دو ماه همچنان مردم شیعه نشین شهر العوامیه را تحت شدیدترین فشار ها قرار می دهند. آنان یک مسجد و تعدادی از خانه ها را در منطقه شرق عربستان به آتش کشیدند.

نمایشگاه روز جهانی قدس در هرات

نمایشگاه روز جهانی قدس در هرات برگزار شد. این نمایشگاه در شهرک المهدی جبرئیل هرات با حضور رسانه ها و تعدادی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی برگزار گردید.