سرویس مطبوعات

روزنامه های امروز کابل

مهمترین مباحث روزنامه های امروز کابل؛سه شنبه/۶ اسد

آغاز کار آب‌گیری در بند سلما، دور دوم گفت‌وگوهای صلح و آغاز کار رئیس جدید دادگاه عالی مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ششم اسد کابل است. آغاز کار آب‌گیری بند سلما روزنامه افغانستان می‌نویسد که پس از ۹ سال کار با وقفه‌های زیاد، سرانجام کار آب‌گیری بند سلما آغاز شده است. […]

روزنامه های امروز کابل

مهمترین مباحث روزنامه های امروز کابل؛ شنبه/۳۰ جوزا

شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مطالب تحلیلی خود به موضوع ادامه یا توقف کار مجلس نمایندگان بعد از اول سرطان/تیر پرداخته و برخی دیگر از روزنامه‌ها نامه اخیر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان را بررسی کرده‌اند.