سرویس فرهنگ و اجتماع

طالبان هشدار داد برق کابل را قطع خواهد کرد

گروه طالبان هشدار داده است که اگر جریان برق در مناطق زیر اداره آنان در کندز و بغلان وصل نشود، برق کابل را قطع خواهند کرد. این هشدار طالبان در حالی مطرح می شود که دو پایه برق وارداتی به کابل در کندز تخریب شده، و مشکلاتی زیادی را برای باشندگان کابل بوجود آورده است.

وزیر داخله: تمام پلیس فاسد نیست، بلکه یک دسته کوچک آلوده به فساد می باشد

ویس احمد برمک وزیر امور داخله در دیدار با تعدادی از منسوبان پلیس گفت که مردم افغانستان باید بدانند که تمام پلیس فاسد نیست، بلکه یک دسته کوچک آلوده به فساد می باشد که رهبری وزارت امور داخله جهت شناسایی آنان اقدامات جدی را روی دست گرفته اند.

دوستم: ناامنی سبب شده تا خبرنگاران گزارش هایشان را بصورت کامل نشر نکنند

جنرال دوستم معاون رئیس جمهور که در ترکیه به سر می برد در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت که موجودیت ناامنی سبب شده است تا بسیاری از خبرنگاران انتشار گزارش ها را به صورت کامل اجرا بیان نکند، زیرا مطمئن نیست که بعد از انتشار گزارش مورد تهدید قرار نگیرد.

یک مهاجر ۲۵ ساله افغان در فرانسه کشته شد

یک مهاجر ۲۵ ساله افغان در نزدیکی یک بیمارستان در کاله فرانسه به ضرب چاقو کشته شد.  این قتل در اواخر روز گذشته (شنبه) اتفاق افتاد و مهاجر ۲۵ ساله در نزدیکی بیمارستان شهر کاله جان سپرد.

عبدالله: بندر چابهار تحول مهمی را در اقتصاد کشورهای منطقه بوجود می آورد

داکتر عبدالله رئیس اجرایی در مراسمی در کابل گفت که چابهار تحول مهمی را در زندگی و اقتصاد کشورهای منطقه بوجود خواهد آورد. وی اضافه کرد که کشورهای منطقه فرصت های خوبی را پیشرو دارند که از آن باید بهتر استفاده شود.