سرویس سیاست

حمایت عربستان، ترکیه و چین باعث شد تا نام پاکستان در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار نگیرد

بر خلاف گزارش های نشر شده در مورد قرار دادن نام پاکستان در فهرست کشورهای حامی تروریسم، حمایت کشورهای چین، عربستان و ترکیه سبب شد تا گروه ویژه اقدام مالی از تصمیم خود در این زمینه صرف نظر کند.

غنی وارد هرات شد

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، برای افتتاح پروژۀ تاپی وارد ولایت هرات شد.