سرویس سیاست

نجیب الله احمدزی: اگر زیر فشار ارگ می رفتم از وظیفه ام برکنار نمی شدم

نجیب الله احمدزی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات که عصر روز گذشته توسط فرمان رئیس جمهور غنی، از وظیفه اش برکنار شد، می گوید که برکناری اش از ریاست این کمیسیون توطئه ی ارگ است. این در حالیست وی قبل از برکناری از مقامش معاون دوم را رئیس جمهور را متهم کرده بود که کمیشنران این کمیسیون را به تحریک علیه وی، ترغیب کرده است.

آمادگی ترکیه برای سرمایه گذاری برای صاحبان کار در افغانستان

احمد یلدیز معاون وزیر خارجه ترکیه می گوید که روابط اقتصادی ترکیه و افغانستان نه تنها با تجارت بلکه با سرمایه گذاری و تاسیس زیرساخت توسعه خواهد یافت. این مقام ترکی تاکید کرد که کشور آماده ی سرمایه گذاری برای صاحبان کار در افغانستان است.

برکناری نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون انتخابات و احتمال جایگزینی یک احمدزی دیگر در این پست

رئیس جمهوری اشرف غنی با صدور فرمانی نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را از سمتش برکنار کرد. گفته می شود عبدالله احمدزى رییس آسیا فوندیشن یکى از نامزدان احتمالى براى ریاست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواهد بود.

عبدالله: استراتژی ترامپ، مخالفان را ترغیب به مذاکره می کند

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی که در سفری به آمریکا و کانادا در در یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن صحبت می کرد، گفت که استراتژی آقای ترامپ برای افغانستان از نظر سیاسی ضعیف نبوده و مخالفین را ترغیب می کند تا به میز مذاکره رو آورند.