سرویس سیاست

عطا محمد نور: در افغانستان نباید شهروند درجه یک و درجه دو وجود داشته باشد

عطامحمد نور، والی برکنارشدۀ بلخ از سوی رییس جمهور و رئیس اجرایی حزب جمعیت نیز از آنچه که تفرقه ‌افگنی میان اقوام کشور می داند، به شدت انتقاد می کند. وی گفت که ما شهروند درجه و درجه دو نداریم و همه باید بتواند در قدرت سهیم باشد.

پاسخ مشاور رئیس جمهور به وزیر انرژی و آب

بعد از اظهارات علی احمد عثمانی در مورد اینکه بعضی از قراردادهای مربوط به وزارتش، توسط افرادی در ارگ، همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنایی می گوید، وی فقط به رئیس جمهور مشاوره می دهد و صلاحیت نهایی سازی و یا هم امضای قراردادها را ندارد.

اشرف غنی: طرح جدید صلح حکومت کامیاب می شود

رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که طرح حکومت افغانستان در پروسه کابل، در مورد صلح با طالبان کامیاب خواهد شد. وی گفته است این طرح به طالبان فرصت می دهد که از فعالیت های تروریستی دست بردارند.