سرویس سیاست

انجنیر داوود: تصمیم حکومت برای معرفی من به عنوان والی بلخ قاطع است

بعد از نشر گزارش هایی مبنی بر اینکه محمد اسحاق رهگذر با توافق ارگ و عطا محمد نور به عنوان والی بلخ تعیین شده، انجنیر داوود که از سوی رئیس جمهور به عنوان والی این ولایت تعیین شده است، می گوید که وی در جلسات مقام‌های بلند پایه دولتی به عنوان والی بلخ اشتراک می‌کند و حکومت وحدت ملی برای معرفی وی در بلخ قاطع است.

دیدار ماتیس با عبدالله و غنی در ارگ

بعد از سفر غیر منتظره جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به افغانستان، وی بعد از ظهر امروز با رئیس جمهور، رئیس اجرایی و تعدادی از مقامات دیگر در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.

عبدالله: هنوز جواب قناعت بخشی از سوی طالبان دریافت نکردیم

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که جواب قناعت بخشی از سوی طالبان به دست نیاورده است. این اظهارات رئیس اجرایی بعد از آن مطرح می شود که رئیس جمهور غنی در کنفرانس پروسه کابل، از طالبان خواست به روند صلح بپیوندد.

ارگ در حصر!

گلبدین حکمتیار و طالبان، دو روى یک سکه‌اند. این یگانگى را هم از حیث ایدیالوژى می توان دید و هم از حیث راهبردى. همذات‌پندارى حکمتیار با طالبان تا حدی‌است که او حتى یک بار با طالبان اعلام بیعت نمود.