سرویس سیاست

یادداشت/ منطق دوگانه یا دوگانگی منطق

منطق سیاست‌مداران افغانستان براین اصل استوار است که حضور نیروهای خارجی، تخصیص پول و امکانات آنان به‌افغانستان، تنها در صورتی که به‌منظور حمایت از من و گروه‌های هم‌سو با من باشد. آزادی‌بخش و نوید دهنده فرداهای بهتر است.

چریک ماندگار

نهم اکتبر، پنجاهمین سالروز کشته شدن «چه گوارا» از مبارزان دهه شصت قرن گذشته میلادی بود. به‌رغم غلو و مبالغه درباره شخصیت این چریک آمریکای جنوبی، در واقع او به راستی یک چهره کمیاب در بین سیاستمداران و نیروهای مبارز دو قرن اخیر جهان به شمار می‌رفت.

کرزی خواهان برگزاری لویه جرگه شد

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور، می‌گوید برای دست‌یابی به صلح و امنیت نیاز است یک «لوی جرگه‌ی عنعنوی» برگزار شود و در آن تمام اقشار جامعه حضور داشته باشند. و نیز او از تحریک طالبان خواسته، برای این که خارجی‌ها از کشور بیرون شوند، دست از جنگ بردارد.

جواب پدرام به حکمتیار: هیچ قوم و دیکتاتوری به گونه انحصاری بر اقوام افغانستان حکومت نمی تواند

بعد از اظهارات روز گذشته گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی مبنی بر اینکه فدرال خواهان در پی شعله ور ساختن تنش های قومی است، عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی در جواب حکمتیار گفته است؛ ما فدرالیست هستیم و افغانستان را فدرال مى سازیم و هیچ قوم و دیکتاتورى به گونه انحصارى بر بقیه اقوام حکومت نمى تواند.