سرویس یادداشت

خاطرات یک آواره سوری از روزهای فتح حلب سوریه

آنها برای سومین بار تلاش کردند از مرز سوریه خارج شوند اما این بار عمر به قاچاقچی ای که قرار بود آنها را از مرز رد کند مظنون شد و خود خانواده اش را به شهر بازگرداند. او شنیده بوده که برخی از قاچاقچیان انسان، آوارگان و پناهندگان سوری را در میانه راه گیر انداخته و از آنها درخواست پول بیشتری می کنند.

ولنتاین

چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ تا دو روز دیگر موضوع ولنتاین سروصدایی را در کشورهای اسلامی از جمله افغانستان به پا خواهد کرد.

هولوکاست نرم

مسئولیت دولت، به عنوان متولی اداره ملک و مملکت، در این زمینه، مسئولیت مستقیم و سنگین است و باید برای حل این معضل مرگ آفرین، راه حل عملی ارائه کند و سپس با اهتمام ویژه و مضاعف آن را اجرایی نماید و هرگونه اهمال در قبال این پدیده نفسگیر و نفوس کش، جفای نابخشودنی در حق شهروندان است

هزاره کشی هزاره ها / یک تلنگر جدی

اصلی ترین مشکل ما در افغانستان شیعه بودن ماست نه هزاره بودن ما، با این وصف، هرباری که اتفاقی برایمان افتاد، عده ای بر طبل هزارگی کوبیدند و داد زدند که در این سرزمین، هزاره بودن جرم است، حال آنکه جرم هزاره هم، شیعه بودن اوست.

اینجا افغانستان است …!

اعضای مجلس نماینده‌گان، اگر واقعاً افرادی قانون‌گرا و ملزم به اجرای قوانین می‌بودند، باید از حضور در مجلس، چون آن چند عضوِ دیگرِ آن خودداری می‌کردند تا حداقل برای یک‌بار هم که شده، خانۀ ملت نماینده‌گی از خواست و آرای ملت می‌کرد

پس لرزه های تایید پیمان در پکتیکا

رئیس جمهور اگر صد سفر دیگر نیز به پاکستان داشته باشد و مقامات پاکستان نیز سوگند های مکرر بخورند که در مسیر مبارزه با ترورزیم با افغانستان هم گام اند، انتظار نمی رود تا از موج انتحاری ها و ادم کشی ها و کودک کشی ها کاسته شود

خبرگزاری اطلس

مرکز اسلامی یا مرکز تربیت تروریست؟؟!!

ارائه چک سفید امضا برای ساخت مرکز آموزشی ملک عبدالله که اتفاقا قرار است خود عربستان در مدیریت آن نیز سهم داشته باشد، نشانگر این حقیقت است که عربستان با تمام قوا، برای تربیت انتحاری به افغانستان قدم نهاده