سرویس مقالات

پاکستان در شوک؛ پشاور در خون

به باور کارشناسان بدون تردید آخرین آن نخواهد بود و پاکستان به دلیل همخانگی با تروریزم، طی ماه ها و سال های آینده، وضعیت بدتر از این را تجربه خواهد کرد.

از برادران ناراضی تا مخالفان سیاسی

اگر دشمنان در این فکر باشند که با این اعمال شان اراده ما را می شکنند، این را باید بدانند که افغانستان ۵۰۰۰ سال دوام کرده است و هزاران سال دیگر نیز دوام خواهد کرد.

چرا «ISI» از افغانستان آرام می ترسد؟

امروز همه می‌دانند که پاکستان را عملاً «ISI» اداره می‌کند. رئیسان جمهور و دیگر مقامها می‌روند و می آیند، اما در ترکیب این سازمان، خدشه ای ایجاد نمی‌شود. این ادعا نه به معنای اداره سیاسی پاکستان، که حتی اداره اقتصادی این کشور نیز عملاً در دستان این نهاد امنیتی است.

نقش «خط دیورند» در بحران افغانستان

پاکستانی ها از جان افغانستان چی می خواهند؟ و تا چی وقت باید افغانستان به پاکستان باج بدهد؟ چرا در طول تاریخ مناسبات کابل و اسلام آباد همواره خصمانه بوده؟

مهدویت و پایان تاریخ

هرچند مسئله «پایان تاریخ» یا «آخر الزمان» ریشه در اعتقادات پیروان ادیان آسمانی- یهود، مسیحیت و اسلام- دارد، ولی ازبعد برون دینی آن نیز مسئله در ابعاد وسیعی مورد کنکاش قرار گرفته است.

دست آورد های کنفرانس لندن

این کنفرانس ها آنگونه که مردم افغانستان توقع داشتند مثمر ثمر واقع نشد. بخشی از این ناکامی ها از ناحیه کشور های کمک کننده بود که پول های هنگفتی وعده داده شده بدون اینکه مشکلی از مشکلات افغانستان را حل نماید، مستقیما به جیب خود شان برگشت.

حکومت جدید، چهره‌های تازه

اظهارات اخیر آقای غنی مبنی بر تشکیل کابینه ای تازه با حضور چهره های جدید نیز در این راستا، امیدها به شکل گیری حکومتی متفاوت از گذشته را تقویت خواهد کرد.

جنگ سرد دوباره آغاز شده است؟

طی یک نظرسنجی که طی روزهای اخیر در روسیه انجام شده، ۳۱ درصد روسها تجدید جنگ سرد را ممکن و ۲۵ درصد نیز باور دارند این جنگ آغاز شده و ما در وسط این کارزار هستیم.