سرویس دیدگاه

انتخابات؟

کمیسیون انتخابات در حالى ٢٨ میزان را براى برگزارى انتخابات اعلام نموده است که موارد زیر همچنان در هاله‌ای ابهام و اجمال، پرسش و انکار و تعارض نیروهاى مؤثر عرصه‌ی سیاست کشور قرار دارند:

توسعه، یعنی شهری با گل بادام و تندیس صادقی نیلی

خزان سال ۱۳۶۷ بود سفری به مقصد نیلی مرکز ولایت دایکندی فعلی داشتیم، توفیق رفیق نشد و از القان شهرستان برگشتیم. از بغل کندو تا القان پیاده سفر کردیم در مسیر راه سوراخ‌های در نیمه ‌های کوه، غرس جنگلات تازه و اعمار زمین‌های تازه ساخت دیده می‌شد وقتی سوال می کردی می‌گفتند کاریز‌های آب است که با طرح صادقی نیلی توسط مردم و مدیرت ولسوالی شهرستان کار شده است.

سرب داغ و شاخه زیتون

از رومیان باستان نقل است که گفته‌اند، اگر می‌خواهید به‌صلح دست یابید، پس برای جنگ آماده باشید.

به رسمیت شناختن اسرائیل از طرف شاهزاده سعودی

جایگاه رژیم های آل‌سعود و اسراییل، نزد آمریکا مانند دو روی یک سکه است، آمریکا از رژیم آل‌سعود در برابر پرتاپ موشک‌های یمنی ها و از اسرائیل در برابر پرتاپ راکت‌های حماس اظهار نگرانی می‌نماید و آن‌را محکوم می‌کند.

یکی گفت “علی مخلوق شیعیان است”

چنان‌که خدا مخلوق انسان نیست، علی مخلوق شعیان نیست. بلکه این علی بود که جاذبه انسانی ایجاد کرد. ما شیعه‌ها در مورد علی برخی باورهای جزمی داریم ولی علی با قطع نظر از این تعصبات، علی است.

وقتی قانون و عدالت قربانی مصلحت می‌گردد!

کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام داشته است که طالبان حق نامزد شدن در انتخابات پارلمانی را دارند. این نهاد انتخاباتی، این امتیاز دادن یک جانبه به طالبان را توجیه قانونی نیز نموده است.

علیِ «آسمانی، «زمینی» است

علی دور از دسترس آسمانی، و آخوند شیک‌پوش و موترهای لوکس سوار زمینی، هر دو به یک اندازه بیهوده و به دردنخورند!

کاری که پول می‌کند، غول نمی‌کند!

دولت افغانستان پرتاب چند موشک از مبارزان یمنی را به عربستان دیده، اما سه سال جنایت ضد بشری عربستان را در یمن ندیده است. این دالرهای نفتی عربستان است که معجزه می‌کند. کار دولت ما به کجا رسیده؟!