سرویس دیدگاه

عبدالرزاق وحیدی مجرم شناخته شد…

روز گذشته (دوشنبه) محاکمه علنی وزیر پیشین مخابرات را دیدم به نظر می رسد وزیر پیشین مخابرات مرتکب جرم های متعدد در زمان وزارتش شده و خودش نمی داند.

از “ماست” که “برماست”!

اینجا ظلم آباد است! در این جغرافیا نه تنها کرامت و شرافت و حیات انسان ارزش ندارد، بلکه اساسی ترین و عمیق مفاهیم ارزشی انسانی هم چون “عدالت” ، “آزادی”، “برابری”، “حقوق بشر”، “انتخابات” و…. در سیستم جبارانه و غاصبانه قربانی و مسخ می گردد.

حکومت در پی چیست؟

در این روزها گزارش‌ها و حرف و حدیث‎هایى وجود دارند مبنى بر اینکه ولایت پکتیا منطقه‌ى صلح اعلام گردد، به این معنا که این ولایت منطقه مشترک براى حکومت و طالبان باشد؛ تا دو طرف متخاصم در کنار هم، همزیستى مسالمت‌آمیز را تجربه کرده و این تجربه را به تدریج در سایر شهرها و کل کشور تعمیم دهند.

لیست اولیه نامزدها و چند نکته!

با مراجعه به سایت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، لیست ابتدایی نامزدهای ولایت کابل را به صورت مختصر بررسی کردم. پستی را که سفیرمحترم افغانستان در رم، وحید عمر در این زمینه نوشته بودند را هم مطالعه نمودم.

آهنگ اقتدارگرایی

دیربازی است که روند خزنده اقتدارگرایی و خودکامگی؛ آغازشده و آهنگ آن به‌صدا درآمده‌است. این روند هرچند دارای جزر و مد است؛ اما برای تحقق رؤیاهای خود پیگیر است و امواج آن هرروز بلندتر‌می‌شود.

سلامت سیاست

آنگاه که سیاست و سیاست‌مدار در جامعه مقدس می‌شود؛ انتقاد و بیان مشکلات بغاوت و بازی با ارزش‌ها تلقی می‌گردد.

تجربه سه روزه‌ی آتش‌بس؟

هفته گذشته براى اولین بار، کشور به مدت سه روز، زندگی بدون جنگ و خشونت را تجربه کرد. ابتدا از طرف حکومت از بیست و هفت رمضان تا پنجم عید، به طور یک جانبه با طالبان اعلام آتش بس شد. و تعدادی از زندانیان طالبان نیز با فرمان رئیس جمهور آزاد گردیدند. طالبان نیز سه روز عید را آتش بس اعلام کردند و به درخواست حکومت پاسخ مثبت دادند.

سونامی نرم مدرنیته

مدرنیته و تکنالوژی مدرن فرایند بی‌مانند و تحول عظیم است. این تحول، چه به‌شکل سخت‌افزارانه و چه بگونه‌ای نرم‌افزارانه، فراگیرنده، توقف‌ناپذیر، غیر قابل بازگشت، عمیق و بنیادین است و با شدت و ضعفی، بنیان ساختارهای فکری کهن را فرو می‌ریزد و ابزارهای جدید زندگی، ذائقه‌ها را تغییر می‌دهند و در رقابت خیره‌کننده و نابرابر، ابزارهای کهنه را از گردونه رقابت خارج می‌کند.

حضور طالبان در شهرها و سوالهای بی پاسخ

در روزهای گذشته صدها تن از اعضای طالبان با بیرق های این گروه به شهرهای مختلف کشور آمدند و با مردم و برخی از مسئولان عکس های سلفی گرفتند. این موضوع باعث شد تا در بین مردم نگرانی هایی به وجود آید که در ذیل به آن اشاره شده است.