سرویس دیدگاه

واقعیت فراموش شده

عده ای از افراد در کشورهای اسلامی و جهان سوم، هرچه انسانیت و خیر و نیکی و خوبی که در جهان وجود دارد را برای غرب، بر می شمارند. البته قلمرو های غرب، در شرق را هم شامل می شود.

ارگ در حصر!

گلبدین حکمتیار و طالبان، دو روى یک سکه‌اند. این یگانگى را هم از حیث ایدیالوژى می توان دید و هم از حیث راهبردى. همذات‌پندارى حکمتیار با طالبان تا حدی‌است که او حتى یک بار با طالبان اعلام بیعت نمود.

هایدگر و مسأله یهود

عده ای هایدگر فیلسوف آلمانی را به دلیل مواضع ضد یهودی اش محکوم می کنند اما هنگامی که از آنها مطالبه دلیل می شود در نهایت به یک توتولوژی می رسیم: موضع او نسبت به یهودیان بد است چون موضع او نسبت به یهودیان بد است.

کمند حصر و گلوگاه عربستان

پس از اظهارات ولیعهد سعودی درباره ایران، قطر و ترکیه، دشمنان عربستان سعودی توسط عالی‌ترین مقام عربستان، معرفی شدند.

حنیف اتمر

حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان، چهره شناخته‌شده برای کسانی است که اخبار سیاسی را تعقیب می‌کنند. او فعالیت‌های زیادی را از دوره حزب دموکراتیک خلق افغانستان گرفته تا عصر حاضر، در کارنامه خود دارد.

ما و راهبردهای منطقه ای و جهانی

سیاست پاکستان بر مبنای دو متغیر وابسته و یک راهبرد طراحی شده است. جلوگیری از شکل گیری همکاری های راهبردی افغانستان – هند  و متغیر دیگر ادعای ارضی دیورند است و پاکستان می خواهد، افغانستان برای همیشه دستخوش تنش و بی ثباتی داخلی باشد. از این رو راهبرد  اصلی پاکستان، تداوم تنش، بی ثباتی و بحران سازی است.

تأملی  بر «پروسه کابل»

چهارشنبه هفته گذشته، شاهد نشست دوم « پروسه کابل» بودیم. در این نشست، نمایندگان نزدیک به سى کشور و سه سازمان بین‌المللى، به منظور اجماع‌سازى منطقه‌اى و بین‌المللى براى ایجاد صلح و ثبات در افغانستان، شرکت کرده بودند.