سرویس دیدگاه

سرابی به نام “آزادی”!

“انسان آزاد آفریده شده است” و هیچ چیزی نمی‌تواند آزادی او را سلب یا محدود سازد، جملاتی هستند بسیار خوشایند و دل پذیر. اما پرسش این است که واقعا چنین است؟

افغانستان کشوری همیشه گدا!

اگر تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور حتا با سرعت مرور گردد درخواهید یافت که از گذشته های بسیار دور، حتا آن زمان که این جغرافیای خشونت و بی عدالتی نام “افغانستان” برخود نگرفته بود، حکمرانان آنان چشم طمع و صدقه به بیرون داشته اند.

آنچه که بر تبیان رفت

آنچه که در تبیان اتفاق افتاد یک مانور نه مذهبی و استخباراتی بلکه تایید یک جنگ تمام عیار دینی و اسلام ستیزانه بود.

یادداشت/ صداقت و یگانگی در تعلیم

رهایی همیشگی از خشونت‌ مذهبی و نفرت فرقه‌گرایی و دست‌یافتن به‌آرامش و آبادانی در گرو آن است که خود، دست از نفرت و تعصب‌های بی‌جا برداریم و به‌کودکان خود، در خانه آموزش بدهیم که هرگز به‌رهبران و بزرگان مذهبی دیگر مذاهب نه در نهان و نه در عیان، توهین نکنند.

حقوق بشر ضامن عدالت و صلح پایدار

بشر، نیازمند آزادی و عدالت؛ و جامعه انسانی نیازمند صلح جهانی است؛ تا در سایه درخت تنومند صلح و آزادای و رها از هر نوع خشونت و اعمال محدویت، طعم عدالت را بچشد؛ و در سطوح مختلف حرمت، کرامت و حیثیت انسان به رسمیت شناخته شود و حفظ گردد.

عطا محمد نور والی بلخ؛ می ماند یا می رود؟

عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ به مشکل و معضل اداری وسیاسی برای حکومت وحدت ملی تبدیل شده، بگونه ای که حکومت توان عزل عطا محمد نور راندارد؛ و نه می تواند خواست های والی بلخ را برآورده نماید؛ اما حکومت در یک برنامه دوامدار هر از چندگاهی موضوع برکناری وعزل عطا محمد نور را مطرح می کند تا افکار عمومی ونیز حامیان اصلی عطا محمد نور را به آزمایش بگیرد.