سرویس دیدگاه

یکی گفت “علی مخلوق شیعیان است”

چنان‌که خدا مخلوق انسان نیست، علی مخلوق شعیان نیست. بلکه این علی بود که جاذبه انسانی ایجاد کرد. ما شیعه‌ها در مورد علی برخی باورهای جزمی داریم ولی علی با قطع نظر از این تعصبات، علی است.

وقتی قانون و عدالت قربانی مصلحت می‌گردد!

کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام داشته است که طالبان حق نامزد شدن در انتخابات پارلمانی را دارند. این نهاد انتخاباتی، این امتیاز دادن یک جانبه به طالبان را توجیه قانونی نیز نموده است.

علیِ «آسمانی، «زمینی» است

علی دور از دسترس آسمانی، و آخوند شیک‌پوش و موترهای لوکس سوار زمینی، هر دو به یک اندازه بیهوده و به دردنخورند!

کاری که پول می‌کند، غول نمی‌کند!

دولت افغانستان پرتاب چند موشک از مبارزان یمنی را به عربستان دیده، اما سه سال جنایت ضد بشری عربستان را در یمن ندیده است. این دالرهای نفتی عربستان است که معجزه می‌کند. کار دولت ما به کجا رسیده؟!

توافق بلخ، شکستی تلخ برای ارگ

توافق اخیر آقای نور با ارگ نشینان، دو چیز را به اثبات رسانید. اول، قاطعیت، ایستادگی، شهامت و خردمندی رهبر جوان و پر توان افغانستان، آقای ربانی. دوم، شکست تلخ و تاریخی و نابودی رؤیاهای بلندپروازانه، استبدادجویانه و انحصارطلبانه ارگ نشینان.

نوروز، شاهکار آفرینش و عشق خدا

نوروز، فصل نور، آغاز لبخند طبیعت، شکوه زیبایی‌ها و درخشش‌ روشنایی‌ها است. گرامی داشت از نوروز، به‌مثابه‌ی عشق ورزیدن به‌نور، پاکی و روشنایی است. وقتی خدا می‌گوید به‌شتر نگاه کنید که چگونه خلق شده است؛ آنگاه چرا نباید به‌کل طبیعت به‌عنوان شاهکار آفرینش، با هزاران موجود زنده و میلیون‌هان گونه‌ گل و گیاه نگاه نکرد!

پایان یک سال خونین دیگر

به پایان یک سال خونین نزدیک می شویم و در آستانه ورود به یک سال احتمالا خونین دیگر قرار داریم. نهاد هاى امنیتى- دفاعى ما، فاقد یک راهبرد دقیق امنیتى هستند.

واقعیت فراموش شده

عده ای از افراد در کشورهای اسلامی و جهان سوم، هرچه انسانیت و خیر و نیکی و خوبی که در جهان وجود دارد را برای غرب، بر می شمارند. البته قلمرو های غرب، در شرق را هم شامل می شود.