سرویس دیدگاه

تروریسم؛ مولود نامشروع

تروریسم مولود نامشروع اتحاد عربی، عبری، غربی است؛ این مولود خونخوار وخون ریز در مکان های متولد می شود که مردمان آن به بیماری جهل واختلاف دچار باشد؛ بی تردید زمینه زایش این مولود نامشروع در جهان اسلام جهل عمومی وبی خاصیت بودن حاکمان اسلامی است.

نظر صائب، اما نگرانی کننده!

بیانیه ی سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور در باب غیرعملی بودن نظام پارلمانی در کشور و نگرانی از پیامدهای منفی احتمالی آن برحسب دانش حقوقی و نیز وضعیت جاری کشور، دور از واقعیت نیست.

استقلال افغانستان و نکته‌ها

استقلال افغانستان در حالی روز شنبه ۲۸ اسد، گرامی داشته شد که این مناسبت نیز مثل بسیاری از مسائل دیگر این کشور، با افراط و تفریط همراه بود. برخی ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ خورشیدی را روز احیای ملت افغانستان و یک رویداد تاثیرگذار در جهان نامیدند اما در مقابل آن، تعداد دیگری، استقلال را از اساس رد کردند.

کارشناس هم از نوع کارپوه افغانی!

شب گذشته بعدازمدت ها خواستم میزگردهای کارشناسان سیاسی کشور! را ببینم و بشنوم. اما ای کاش نمی دیدم و نمی شنیدم. موضوع عمده این میزگردها اعلام سیاست جدید امریکا درباره افغانستان بود. برایم دو نکته بسیار جالب بود:

از کشتار تا کنسرت

وقتی در اسپانیا، عده‌ای بر اثر حمله تروریست‌های افراطی جان دادند؛ مردم آن کشور، گردهمایی ملی پرشکوه را تشکیل دادند که در آن عم از پادشاه، نخست‌وزیر و مردم عادی به یاد قربانیان، گردهم آمدند و یاد قربانیان را گرامی داشتند و در محل کشته شدن آن‌ها، شمع روشن کردند و گل گذاشتند.

کشور مستقل وابسته یا وابسته مستقل

واژه استقلال، در عرصه سیاست و عصر ملی‌گرایی، آهنگ غرورآفرین و موسیقی پر شکوه است و هر انسان وطن‌پرست از شنیدنش مسحور می‌شود و ناخودآگاه به وجد می‌آید. چرا که استقلال حکایت‌گر رشد، بلوغ، نفی انقیاد، وابستگی‌ها و دست یافتن یک ملت به آزادی و کرامت همه جانبه است.