سرویس نظر سنجی

نظرسنجی: از عملکرد ۸ ماهه دولت راضی هستید؟

حدود ۸ ماه از آغاز بکار دولت «وحدت ملی» میگذرد و حجم انتقادات از دولت آقایان غنی و عبدالله روز به روز در حال افزایش است. عدم تکمیل کابینه، اختلافات داخلی ارگ نشینان، افزایش ناامنی در نقاط مختلف و سکوت در خصوص ۳۱ مسافر هزاره روبده شده بیشترین تراکم را […]