آرشیو کامل

تداوم اختلافات کمیسیون های انتخاباتی

در پی افزایش اختلافات کمیسیون های انتخاباتی با یکدیگر، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کردند که تمامی اسناد مورد نیاز را در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار داده اند اما این کمیسیون حاضر به همکاری نیست.