آرشیو کامل

دانشگاه تهران

جایگاه دانشگاه های جهان در رتبه بندی تایمز ۲۰۱۹

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند، در تازه ترین گزارش خود از رشد چشمگیر جایگاه دانشگاههای کشورهای مسلمان خبر داد.