آرشیو کامل

دیدار وزیر خارجه پاکستان با «اشرف غنی»

رئیس جمهور با شاه‌‌ محمود قریشی، وزیر امور خارجۀ پاکستان که به منظور شرکت در نشست سه جانبۀ وزرای خارجۀ افغانستان، پاکستان و چین به کابل آمده بود دیدار کرد.

پایان نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و چین

وزرای خارجه کشورهای افغانستان، پاکستان و چین در دومین نشست سه‌جانبه در مورد امنیت و مبارزه با تروریسم،‌ تجارت و برنامه‌های اقتصادی منطقه‌ای و ایجاد اعتماد سیاسی و مصالحه تبادل نظر کردند.