آرشیو کامل

کاپیتولاسیون، حافظ قاتل جنرال

قربانی شدن جنرال رازق نه یک حادثه امنیتی بلکه ترور سیاسی است. در مجلسی که جنرال میلر؛ همه کاره و مکناتن افغانستان، حضور داشته باشد و جنرال کشته شود و حتی خراش و آسیبی به میلر نرسد و سپس طالبان بگوید کار آنان است، باید برای دو موضوع متاسف بود.

چرا ژنرال رازق را کشتند ؟

فردی مانند ژنرال رازق خار پای بود، باید برچیده شود. حالا کی و با کدام نقشه و پلان ماکیاولی این رسالت را به انجام رساند، وظیفه همان کمیسیون تحقیقات بیطرف بین المللی خواهد بود. ولی شک دارم که امریکا یی ها و اشرف غنی بگذارند که چنین کمیسیونی تشکیل شود.

پیام های ترور قهرمان

ترور «جبار قهرمان» توسط طالبان و نحوه ترور او ، میتواند حاوی چند پیام باشد که در این مطلب به آن اشاره می شود.