آرشیو کامل

برای اولین بار امریکا تنها ماند!

سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از به قدرت رسیدن، باعث شده است تا بسیاری از همپمانان سنتی این کشور نیز از آمریکا رویگردان شود. اروپا همپیمان اصلی ایالات متحده سیاست های مستقل تری از آمریکا در پیش گرفته است و این نشان از تنهایی آمریکا در میدان سیاست جهانی است.

رئیس اجرایی از احتمال حضور داعشی ها از سوریه به افغانستان خبر می دهد

عبدالله رئیس اجرایی حکومت می گوید که شکی نیست که تعدادی از جنگجویان داعش که جنگ های سوریه فارغ شده و یا از آنجا فرار کرده از طریق زمین یا دریا خود را به افغانستان رسانده و به این گروه تروریستی در افغانستان پیوسته باشد.

تظاهرات علیه رولا غنی در بامیان

صدها تن در بامیان در اعتراض به اظهارات چند روز قبل رولا غنی همسر رئیس جمهور دست به اعتراض زدند. این اعتراض کنندگان ضمن آتش زدن تصویر همسر رئیس جمهور از وی خواستند تا از تمامی سادات عذرخواهی کند.