آرشیو کامل

“راه گم ساختن” یا ” پاک کردن” صورت مسئله!

پس ازکشتن جنرال عبدالرازق، اظهار نظرهای متفاوتی درباره علت و عامل یا عاملین آن صورت گرفته است. در لحظه های نخست حادثه طالبان با صدور اعلامیه ای مسئولیت آن را بعهده گرفتند؛ در اظهار نظرهای دیگر امریکایی ها عامل این رویداد گمان برده شدند.

داکتر عبدالله: هیچ نامزدی را حمایت نکرده‌ام ولی علیه دیگران اسناد دارم!

عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت، تعداد زیادی از نامزدان از او توقع حمایت مادی و معنوی داشته و گفته اند که برخی دیگر نامزدان از جاهای دیگر هم حمایت می‌شوند؛ اما او توانایی پولی نداشته و به همین نسبت هیچ کسی را حمایت مادی و معنوی نکرده است.