آرشیو کامل

جنرال باجوا: تروریست ها از پناهگاه هایی در افغانستان حملاتی را به پاکستان انجام داده اند

جنرال قمر جاوید باجوا رئیس ستاد ارتش پاکستان در کنفرانس امنیتی در مونیخ گفت که پاکستان قربانیان زیادی را در مبارزه با تروریسم متحمل شده است که تروریست ها از پناه گاه هایی در افغانستان حملاتی را علیه این کشور طرح ریزی کرده اند.

والی برکنار شده ولایت سمنگان می گوید از مقامش کنار نمی رود

عبدالکریم خدام والی ولایت سمنگان که به تازگی از سوی رئیس جمهور از مقامش برکنار شده است، می گوید که از مقامش کنار نمی رود. اداره مستقل ارگان های محلی روز گذشته با انتشار بیانیه ای ۵ والی را از مقام هایشان تبدیل و تغییر کرده بود.

صدها تن از مدافعان حقوق بشر بر ضد اخراج پناهجویان افغان از فنلند، تظاهرات کردند

صدها تن از مدافعان حقوقی بشری در هلیسینکی فنلند در اعتراض به اخراج پناهجویان افغان از این کشور، دست به تظاهرات زدند. گفته می شود تظاهرات ها مشابهی امروز در نقاط دیگر این کشور اروپایی برگزار خواهد شد.

عطا محمد نور: غنی یک فرد متعصب، مغرور و فریبکار است

عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت با اشاره به مشکلات موجود در کشور می گوید؛ آقای غنی یک فرد مغرور، متعصب و فریبکار است. آقای نور خطاب به وی گفت رییس جمهور! غرور و فریبکاری را کنار بگذار و گرنه مردم از ارگ هم بیرونت خواهند کرد.

مشروع سازى آدم کشى!

کارنامه گلبدین حکمتیار سراسر سیاه، مخوف و سرشار از مرگ آفرینیست. سیاست ورزى او پیوسته برعناد و لجاج و خصومت ورزى استوار بوده و همواره با جریان هاى سیاسى و فرایندهاى معمول جامعه ساز مخالف زده است.

صدها تن بر ضد سران حکومت وحدت ملی در مونیخ آلمان دست به تظاهرات زدند

صدها تن از شهروندان افغانستان همزمان با آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ در این شهر دست به تظاهرات زدند. آنان می گویند از تبعیض سیستماتیک و فساد گسترده و نا امنی هایی که کشور را به یک زندان بزرگ برای شهروندان آن تبدیل کرده است، به ستوه آمده اند.

حکمتیار: جنگ فعلی در کشور برنده ندارد

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در مراسمی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، گفت که هیچ قدرتی نمی تواند بطور دایم افغانستان را اشغال کند و جنگ کنونی در این کشور برنده ندارد.