یادداشت/ انتخابات؛ استقرار دموکراسی یا مقدمه ای برای خودکامگی

  • انتشار: ۱۲ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 43357

هر روز که از روند تدارک پیش‌نیازهاى برگزارى انتخابات مى‌گذرد، تحقق این روند مهم ملى در موعد مقرر،ناممکن به نظر مى‌رسد. ناامنى روز به روز فراگیرتر شده به نحوى که بنا بر داده‌هاى منابع معتبر داخلى و خارجى، هراس‌افکنان بر بخش بزرگى از کشور حضور تعیین کننده و در سراسر کشور حضور اخلال‌گرانه دارند. استقبال مردم نیز براى دریافت شناسنامه‌هاى انتخاباتى اندک است، به‌خصوص در ولایات دوردست و ولسوالى‌ها، سطح استقبال مردم مایوس‌کننده مى‌باشد. تعداد کثیرى از احزاب سیاسى با این نوع نظام انتخاباتى اعلام مخالفت کرده‌اند؛ در حالیکه فلسفه انتخابات ایجاد شور و شعف عمومى، اتحاد و همسویى و همگرایى ملى حول منافع ملى از طریق فرایندهاى شفاف، سالم، قانونى و دموکراتیک است؛ آن چیزى که امروزها، عکس آن در این انتخابات احتمالى دیده می‌شود!

پرسش اساسى این است بر فرض اینکه این انتخابات در موعد مقرر برگزار شود، آیا انتخابات ریاست‌جمهورى نیز در موعد قانونى خود در سال آینده دایر خواهد شد؟ طرح این سوال بدان جهت ضرورى به نظر مى‌رسد که مدیریت فرایند انتخابات پارلمانى از ترتیب و تنظیم مقدمات انتخابات گرفته تا روز اجراى انتخابات و تا شمارش آرا ورسیدگى به شکایت‌هاى انتخاباتى و تایید فهرست نهایى نمایندگان منتخب و امضاى استوار نامه‌هاى آنان، تا آخر سال جارى به طول مى‌انجامد؛ آن وقت اما این کمیسیون ‌هاى انتخاباتى و حکومت، با این وضعیت اسفبارى که دارند،آیابی‌درنگ قادر به بر گزارى یک انتخابات دیگر از حیث تامین بودجه، امنیت و مسایل فنى آن خواهند بود؟ آنهم در سطح انتخابات ریاست‌جمهورى با آن اهمیت و سرنوشت‌سازى و حساسیت ویژه‌ی ملى که نسبت به آن وجود دارد.

پاسخ قطعامنفى است. اگر بناست انتخابات ریاست‌جهمورى در اوایل سال ٩٨ دایر شود، حتمابایستى کمیسیون انتخابات و حکومت از ابتداى سال ٩٧ در پى تامین پیش‌نیاز هاى آن برمى‌آمدند، چون برگزارى انتخابات ریاست‌جمهورى قطعا به یک سال آمادگى نیازدارد، پس چرا حکومت وکمیسیون انتخابات این بازه‌ی زمانى را براى برگزارىانتخابات پارلمانى برگزیده‌اند؟ شاید به این دلیل که پاسخى داده باشند به مطالبات انباشته شده‌ى مردم براى اجراى قانون و استمرار و استقرار ساختارهاى قانونى؛ تا بدینوسیله به نحوى جامعه را ازحیث روانى تخلیه کرده باشند و فرصتى داشته باشند براى به تاخیر انداختن انتخابات ریاست‌جمهورى و تمدید حکومت شان براى یک مدت نامعلوم به بهانه نداشتن هزینه انتخابات و عدم امنیت لازم براى اجراى یک انتخابات سالم و شفاف! در حالیکه سهل‌انگارى و سطحى‌نگرى و رویکردهاى غیرمسئولانه این جماعت، در همین انتخابات پیش روى پارلمانى، به وضوح نشان می‌دهد که آنچه براى آنان مهم نیست، سلامت و شفافیت انتخابات و اصولا فرایندهاى مردم‌سالارى و نهادهاى مردم‌سالار است!

براساس محاسبه عقلانى و نیز تجربه کارکردها و رویکردهاى این حکومت، انسان عمیقا به تردید مى‌افتد که شاید طرح برگزارى انتخاباتى پر از اشکال و ابهام پارلمانی، مقدمه‌اى براى به تاخیر انداختن انتخابات ریاست جمهورى باشد!

 

علی  احمدی