- خبرگزاری اطلس - http://atlaspress.af -

پناهجوی افغان بر اثر برق گرفتگی قطار سریع السیر فرانسه به شدت مجروح شده است

یک پناهجوی ۲۳ ساله افغان که قصد سفر از فرانسه به آلمان را داشت بر اثر برق گرفتگی به شدت مجروح شده و به شفاخانه انتقال داده شد. این فرد خود را بروی سقف یک قطار سریع السیر برقی رسانده بود و در اثر برخود با برق فشار قوی لین این قطار دچار این حادثه شده است.

به گزارش یورو نیوز این تبعه ۲۳ ساله کشور افغانستان روز پنجشنبه پس از برق گرفتگی بر روی یک قطار سریع السیر برقی در پاریس به شدت مجروح و به شفاخانه منتقل شد.

این فرد که برای سفر به آلمان خود را به روی سقف یک قطار سریع السیر برقی (TGV) در ایستگاه قطار شرق پاریس رسانده بود پس از برق گرفتگی به سوی سکوی ایستگاه پرتاب و به شدت مجروح شد.

منابع شفاخانه در پاریس وضعیت جسمانی این فرد را وخیم گزارش و اعلام کرده اند که وی بین مرگ و زندگی به سر می برد.

شرکت راه آهن ملی فرانسه اعلام کرد این حادثه که بعد از ظهر روز پنجشنبه اتفاق افتاد حدود بیست دقیقه تاخیر در حرکت قطارها ایجاد کرد.

این نخستین بار نیست که حوادثی از این دست برای مهاجران در خطوط راه آهن فرانسه روی می دهد. پیشتر، در ماه مه گذشته، پناهجویی که قصد رساندن خود به مبدا حرکت قطارهای یوروستار به مقصد بریتانیا را داشت بر اثر مواجه شدن با جریان قوی برق جان خود را از دست داد.