نرگس نهان از نزدیکان رئیس جمهور به عنوان نامزد پست وزیر معادن به پارلمان معرفی شد

  • انتشار: ۸ حمل ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 20220

نرگس نهان از نزدیکان رئیس جمهور غنی به عنوان نامزد وزیر در وزارت معادن و پتطرولیم به پارلمان معرفی خواهد شد.

مقامات در ارگ گفته اند؛ رئیس جمهور در حکمی، نرگس نهان را به عنوان نامزد پست وزارت معادن و پطرولیم معرفی کرده است.

در این حکم آمده است؛ به تاسی ازحکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترمه نرگس نهان بحیث نامزد وزیر وزارت معادن و پطرولیم جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

رئیس جمهور در ادامه گفته است که وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است کاندید متذکره را با رعایت صراحت فقره( ۳) ماده نود یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی جرگه شورای ملی معرفی نماید.

نرگس نهان متولد کابل و ۳۷ ساله است و از آغاز فعال اداره موقت در پست های مختلف از جمله رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه، معاون پوهنتون کابل در امور اداری و مالی، مشاور ارشد مالی و اداری وزیر معارف و مشاور ارشد پلانگذاری و هماهنگی در وزارت تحصیلات عالی کار کرده است.