سرویس یادداشت

اختیارات و محدودیت های بانوی اول امریکا

شاید بسیاری از افراد تصور کنند بانوی اول کاخ سفید یا به عبارتی دقیق تر همسر رئیس جمهور آمریکا بودن ساده ترین شغل دنیاست و قرار است همیشه عده ای پیشخدمت دست به سینه وظایف مختلف را انجام دهند. اما جالب است بدایند موضوع کمی پیچیده تر از این داستان ها است و بانوی اول کاخ سفید با محدودیت هایی جدی رو به رو است.

بازی با صلح در لوی جرگه

جریان های سیاسی در افغانستان، مسئله صلح را به عنوان ابزاری برای تعامل خود در قدرت سیاسی می نگرند و به همین دلیل، هر جایی که نقش دولت افغانستان پر رنگ باشد، حضور کمتری از آن ها دیده می شود.

نقش مهم زنان در زنبورداری و تولید عسل در هرات

زنان نقش بارزی در زنبور داری و تولید عسل در هرات دارند. خانم غنچه گل کریمی یکی از زنبور داران در یک باغ در ولسوالی انجیل هرات سرگرم زنبور داری و تولید عسل است. از صبح تا شام مواظب جعبه های عسل است و از زنبورها مواظبت می‌کند. خانم کریمی به […]

یادداشت/ به جای توصیه‌های غیر عملی و تبلیغات کاذب به مسئولیت‌ها عمل شود

در این روزها از زبان سیاستگران، خصوصا سیاستگران حکومتی و نیز در صفحات اجتماعی عده ای مردم را تشویق به گرفتن تذکره فاقد اعتبارحقوقی و ثبت نام برای انتخابات می‌نمایند و در وصف وجیبه‌های ملی و انتخابات توصیه‌ها و تبلیغات می‌کنند.