- خبرگزاری اطلس - http://atlaspress.af -

آخرین تحولات امنیتی یمن

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از المیادین، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در ادامه حملات خود به بمن هتل الثریا واقع در حرض در استان حجه را هدف قرار دادند.

این جنگنده ها همچنین مناطق «المقاش» و «رحبان» در استان صعده را بمباران کردند. المسیره نیز گزارش داد: جنگنده های سعودی در ۵ نوبت شهر عتق مرکز استان شبوه را بمباران کردند.